Picasso artykuły
Welcome at » Warunki używania listu żelaznego w naszym prawodawstwie

Warunki używania listu żelaznego w naszym prawodawstwie

List żelazny – zapewnienie ochrony stosowany w średniowieczu, a także w latach obecnych w odpowiedniej formie przez królestwa ludziom się do danego regionu np. kupcom.
Aktualnie list żelazny stosuje się jako środek procedury o trybie wyjątkowym, uwalniający pod wybranymi zastrzeżeniami podejrzanego od prawomocności wyroku. W rozdziale 30, artykuł od 281 do 284 Kodeksu postępowania karnego (kpk) uregulowana jest funkcja listu żelaznego. Zgodnie z ta informacją jeżeli podejrzany będzie za granicą spisze oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w podanym czasie pod warunkiem udzielania odpowiedzi z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać podejrzanemu list żelazny. Odpowiadanie z wolnej stopy gwarantuje oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do ostatecznego ukończenia procesu. Czyliniemożna zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak oskarżony:

  • nie stawi się w oznaczonym terminie na wezwanie sądu
  • będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju,
  • będzie namawiał do fałszywych zeznań lub w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne

Właściwy miejscowo sąd okręgowy orzeka o cofnięciu listu żelaznego. Udzielenie listu żelaznego można uzależnić od złożenia poręczenia majątkowego. W razie anulowania listu żelaznego ze względu naruszenia warunków ustalonych powyżej wartości majątkowe ustalonej z tytułu gwarancji ulegają przepadkowi lub egzekucji.
Najczęściej odbiór listu żelaznego zainteresowany ustala z właściwym organem za pośrednictwem kancelarii adwokackiej.
Decyzję w sprawie listu żelaznego rejonowy sąd wydaje jednoosobowo.

Comments are closed.