Picasso artykuły
Welcome at » Rynek nieruchomości w Krakowie

Rynek nieruchomości w Krakowie

Spada tempo sprzedaży lokali mieszkalnych w Krakowie. Widoczne jest za to zjawisko wzrostu dysproporcji pomiędzy wywoławczymi i transakcyjnymi cenami nieruchomości oraz mieszkań. W zaistniałej sytuacji znaczna ilość spółek deweloperskich przekształca wcześniej zaplanowane lokale mieszkalne na metraże biurowe, na które zapotrzebowanie nie słabnie, a co za tym idzie, szybciej i łatwiej się je upłynnia.Z uwagi na ogromną ilość deweloperów w Polsce, jak również z powodu bardzo dużej ilości lokali mieszkalnych nabytych w latach ubiegłych w celach inwestycyjnych i spekulacyjnych konkurencja na rynku nieruchomości, zwłaszcza w dużych miastach w kraju, w tym i w Krakowie, jest duża i prognozuje się je dalszy szybki wzrost. Analitycy prognozują, iż najgwałtowniejszy wzrost liczby nowych lokali będzie miał miejsce w latach 2010-2011.Stale zwiększająca się podaż, a równomiernie spadający popyt na nowe mieszkania w Krakowie spowodowały, że rynek nieruchomości przeszedł metamorfozę z rynku dewelopera w rynek kliencki. Pytanie, jakie trzeba sobie dziś postawić, to czy orientacja ta ma charakter trwały czy za jakiś czas kurs ten się odwróci i to powtórnie deweloperzy nie rozpoczną dyktować swoich warunków. Wydaje się, że na razie nic nie wskazuje na to, by tendencja ta miała ulec zmianie. W zbiorowiskach miejskich takich jak Kraków, Wrocław i Warszawa developerzy prowadzą największą ilość inwestycji. Udział tych 3 zespołów miejskich w całkowitej liczbie ukończonych inwestycji w Polsce wynosi nieco ponad 21%. W związku z tym sprzedawcy rozpoczęli zmniejszać ilość lokali mieszkalnych w nowych projektach i zastępować je lokalami pełniącymi funkcje biurowe czy hotelowe. To intuicyjny proces adaptacji developerów do nowej sytuacji rynkowej. O właściwym kierunku tego cyklu świadczy fakt, iż tempo sprzedaży mieszkań w Krakowie spadło w 2008 roku do nieco ponad 53-58 procent stanu z roku 2007, a średni czas sprzedaży nieruchomości wzrósł niemalże 2 razy w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Comments are closed.