Picasso artykuły
Welcome at » Pomoc psychologiczna w Warszawie

Pomoc psychologiczna w Warszawie

Szukając pomocy psychologa lub psychoterapeuty w Warszawie warto wcześniej zapoznać się z definicją i różnicą jaka występuje pomiędzy psychologiem a psychoterapeutą. Pomoc psychologiczna polega na działaniu, które jest nastawione na rozwój człowieka oraz pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych. Pomocy psychologicznej nie można mylić z psychoterapią, gdyż ta polega pomocy w zmniejszaniu jakiś zaburzeń występujących u człowieka, który jest już chory. A poradnictwo psychologiczne skupia się na ludziach zdrowych, którzy tylko w danych czasie przeżywają kryzys lub mają trudności przystosowawcze. Takich sytuacji w życiu człowieka jest mnóstwo, tylko, że niektórzy radzą sobie z nimi całkiem dobrze, a inni troszkę bardziej przeżywają owe zmiany. Takimi momentami w życiu człowieka może być zmiana pracy, miejsca zamieszkania, nieoczekiwane wydarzenia jak śmierć bliskiej osoby, rozwód, kłopoty z wychowywaniem dzieci. Takie sytuacje, zwłaszcza kiedy są niespodziewane mogą wywołać emocje, które będą utrudniać wcześniejsze metody radzenia sobie z kryzysem, będą wymagały nauczenia się nowych strategii. Taka pomoc psychologiczna w Warszawie odbywa się w formie kilku spotkań, gdzie identyfikuje się problem a następnie szuka jego sposobów rozwiązania.Takie spotkania możemy podzielić na cztery fazy:
1.pierwsze i drugie spotkanie to diagnoza , zidentyfikowanie problemu.
2.następne dwa , trzy spotkania to określenie jakie są trudności związane z rozwiązaniem danego problemu.
3.kolejne spotkania to szukanie nowych rozwiązań problemu. Muszą być one konkretne oraz możliwe do zastosowania dla klienta.
4.ostatni etap to dopingowanie klienta w realizowanych przez niego zmianach, a także korygowanie planu działania.

Pomoc psychologiczna może mieć różne formy, ale celem jej zawsze jest dobro osób, zaufanie interpersonalne. Zaufanie kształtuje się w czasie wymiany informacji, uczuć. Psycholog powinien mieć pozytywny stosunek do ludzi, zdolność do zachowania własnej odrębności jak i drugiej osoby, wysokie kompetencje komunikowania się oraz zdolność do zmiany zachowań w zależności od sytuacji.

Comments are closed.