Picasso artykuły
Welcome at » Nieruchomości poagencyjne we Wrocławiu

Nieruchomości poagencyjne we Wrocławiu

Na koniec roku ma zostać rozwiązana Agencja Mienia Wojskowego. W związku z tym prowadzone są tam pośpieszne przedsięwzięcia zmierzające do spieniężenia najbardziej atrakcyjnych obszarów wartych według ostrożnych wycen kilka miliardów złotych. Chodzi o grunty powojskowe, jakie nie są już od kilkunastu lat wykorzystywane przez garnizony wojskowe, a są zlokalizowane najczęściej w centrach dużych miast albo na innych, cennych gruntach miejskich. Domy te wyjątkowo licznie znajdują się na obszarze Wrocławia i byłyby smacznym kąskiem dla deweloperów. Na gruntach odkupionych od armi wybudowane zostaną z pewnością mieszkania. W bliskiej przyszłości agencje nieruchomości będą miały więc we Wrocławiu pełne ręce roboty – mówi Krzysztof Mieszkowski reprezentujący Agencję Nieruchomości Zubik z Wrocławia. Spodziewamy się, iż spora ilość deweloperów zainteresuje się tak rozwojowymi terenami jak np. gigantycznty obszar na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu i rozpocznie realizowanie inwestycji biurowych, mieszkaniowych i handlowych. Znaczna ilość tych parceli gruntowych rewelacyjnie nadaje się do tego, aby postawić tam domy, mieszkania czy inne obiekty użyteczności publicznej. Proces ten powinien podgrzać zachwianą koniunkturę rynkową, a nam jako biuru nieruchomości przysporzyć nowych klientów zainteresowanych zakupem albo najmem mieszkań albo apartamentów w centrum Wrocławia.Obecnie Agencja Mienia Wojskowego w wielkim pośpiechu próbuje dopiąć ponad 310 przetargów (z czego 25 we Wrocławiu), a do czasu zamknięcia agencji na licytacjach będzie zaprezentowanych jeszcze 120 niezwykle cennych nieruchomości w centrach dużych miast. Gorączka jest tym większa, iż Minister Obrony Narodowej do końca tego roku planuje Agencję rozwiązać, a jej nie sprzedane mienie ma zostać odziedziczone na mocy rozporządzenia przez samorządy.

Comments are closed.