Picasso artykuły
Welcome at » Czy psycholog powinien znać się na biologii?

Czy psycholog powinien znać się na biologii?

Hasło psycholog zwykle kojarzy się ludziom z kozetką, rozmawianiem o swoim dzieciństwie i docieraniem do podświadomości, gdzie leży źródło naszych problemów. Tak wygląda mniej więcej psychoanaliza, ale po pierwsze – nie każda psychoterapia wygląda w ten sposób, ponieważ psychoanaliza to tylko jedna z wielu szkół psychoterapeutycznych, a po drugie, nie każdy psycholog jest psychoterapeutą. Studia psychologiczne nie polegają jedynie na nauce psychoanalizy i dociekaniu co dzieje się w naszej nieświadomości i podświadomości. Duże znaczenie dla psychologa ma również psychologia mózgu. Dobry psycholog musi wiedzieć, które obszary mózgu w jakich procesach biorą udział, w jaki sposób ludzie przetwarzają bodźce, które docierają do ich zmysłu wzroku, słuchu i innych oraz czym mogą się objawiać uszkodzenia mózgu. Musi także posiadać wiedzę na temat układu hormonalnego i neuroprzekaźników występujących w mózgu. Dlatego właśnie jednym z przedmiotów maturalnych, z którego wynik liczy się przy rekrutacji na studia z psychologii jest biologia. Psycholog musi posiadać pewną wrażliwość oraz dużą zdolność empatii, ale to, czego potrzebuje to także wiedza z neurobiologii. Oprócz tego, psychologom potrzebna jest także znajomość statystyki. Nawet jeśli psycholog nie będzie pracował jako naukowiec, musi podstawy statystyki znać, aby rozumieć badania naukowe i być w stanie wyłapać ewentualne błędy w nich. Tak więc wbrew powszechnemu mniemaniu, studia psychologiczne nie są studiami ściśle humanistycznymi.

Comments are closed.