Picasso artykuły
Welcome at » Coaching menedżerski

Coaching menedżerski

Coaching menedżerski polega na wykorzystywaniu swoich umiejętności psychologicznych, by pomóc klientowi stać się efektywnym liderem. Firmy pragną rozwijać stale swoją kadrę kierowniczą nie szczędząc czasu i pieniędzy na takiego rodzaju usługi jakimi jest właśnie coaching. Zdają sobie sprawę, że firma będzie wtedy funkcjonowała wydajniej, przynosiła większe dochody. Poprawi się także jej wizerunek a najlepsi pracownicy nie będą chcieli z niej odchodzić. Firmy chcą zapewnić coaching przede wszystkim pracownikom wyższego szczebla gdyż na tych właśnie stanowiskach podejmuje się ważne decyzje strategiczne. Coaching dla menedżera jest przydatny w co najmniej czterech sytuacjach. Sprawdza się wtedy kiedy jest postrzegany jako korzyść dla wybitnych pracowników a nie jako lekarstwo na problemy. Oto cztery sytuacje, w których pomocny będzie coaching menedżerski:

1. Reorganizacja w firmie – Coaching jest potrzebny kiedy firma stoi w obliczu poważnych zmian. Zmiany te mogą dotyczyć fuzji lub przejęcia prze inną firmę. Zmiany wymagają innego podejścia, a coach pomaga liderom przyzwyczaić się do nowej sytuacji.

2. Zmiana stanowiska- wraz z awansem nabywamy nowych umiejętności. W zdobywaniu tych umiejętności społecznych pomaga właśnie coaching. Coach ułatwia i przyspiesza ten proces.

3. Rozwijanie specyficznych umiejętności- przychodzi taki moment w życiu kierownika kiedy zda sobie sprawę, że nie opanował do tej pory jakiejś ważnej dla niego umiejętności, ub uświadomił sobie własne ograniczenia. Coach okazuje się w takiej sytuacji bardzo przydatny.

4. Rozwiązywanie specyficznych problemów- menedżer firmy posiada czasami drażniące nawyki i przyzwyczajenia. Odpowiedzialność stanowi dla niego zbyt duże obciążenie i taki człowiek wtedy potrzebuje specjalnych umiejętności radzenia sobie ze stresem.

W takich sytuacjach coach musi pomóc w rozwiązaniu konkretnego problemu. Dobrze wykonane zadanie może uratować karierę pracownika a firmie zaoszczędzić niepotrzebnych kosztów. Może się przyczynić do polepszenia komunikacji między menedżerem a pracownikami. Czasami proces decyzyjny wiąże się z ryzykiem, dlatego potrzebny jest dobry coaching aby to ryzyko zminimalizować. Techniki terapeutyczne są stosowane zgodnie z kulturą firmy okazują się niezwykle cenne

Comments are closed.