Picasso artykuły
Welcome at » Coaching a psychoterapia

Coaching a psychoterapia

Terapia w świecie biznesu kojarzy się z czymś negatywnym. Jeśli ktoś potrzebuje terapeuty to znaczy, że jest chory lub słaby. A silne jednostki same rozwiązują swoje problemy , więc kierownicy ich nie powinni mieć. Dlatego dobry coach nie może pozwolić na to aby jego praca była w ten sposób postrzegana, gdyż wtedy nie uda mu się efektywnie pracować i nie przyniesie to żadnych wymiernych korzyści. Musi uświadomić klientowi różnice między terapią a coachingiem.

1. Terapia koncentruje się na przeszłości natomiast coaching na teraźniejszości i przyszłości.
2. W coachingu informacje pochodzą od klienta i innych osób z jego otoczenia, natomiast w terapii tylko klient wysyła informacje.
3. W terapii skupiamy się na jakiejś patologii, traumatycznym przeżyciu, czymś nieprzyjemnym- w coachingu odwrotnie- tutaj myślimy o rozwoju, o byciu lepszym na polu zawodowym i osobistym.
4. Problemy w coachingu są na linii klient-otoczenie, inaczej w terapii gdzie owe problemy mają charakter bardzo osobisty, wewnętrzny.
W coachingu granice są mniej sztywne, praca z coachem może odbywać się poza biurem, w miejscu neutralnym a nawet podczas spotkań towarzyskich. Pewne aspekty psychoterapii coach musi pominąć, jeżeli chce być użyteczny dla świata biznesu. Najważniejszy jest początek, kiedy rodzi się relacja coach- klient. Wtedy rodzi się zaufane, i kiedy okaże się, że ono występuje, coach może się już nie obawiać, że osoba ta pomyli go z terapeutą. Terapeuta który próbuje prowadzić coaching a nie ma orientacji w świecie biznesu jest skazany na porażkę.

Comments are closed.